Make your own free website on Tripod.com

李白作品欣賞

[把酒問月(故人賈淳令余問之)] [早發白帝城] [靜夜詩]  [將進酒] 

[黃鶴樓送孟浩然]     [月下獨酌]  [贈汪倫]  [敬亭獨坐]  [俠客行]

把酒問月(故人賈淳令余問之)往上面

青天有月來幾時      我今停酒一問之
人攀明月不可得      月行卻與人相隨
皎如飛鏡臨丹闕      綠煙來盡清輝發
但見宵從海上來      寧知曉向雲間沒
白兔搗藥秋復春      嫦娥孤棲與誰鄰
今人不見古時月      今月曾經照古人
古人今人若流水      共看明月皆如此
唯願當歌對酒時      月光常照金樽裡

 

早發白帝城往上面

朝辭白帝彩雲間,千里江陸一日還。兩岸遠聲啼不絕,輕舟已過萬重山。

 

靜夜詩往上面

床前明月光,疑是地上霜。舉頭望明月,低頭思故鄉。

 

將進酒往上面

君不見黃河之水天上來﹐
奔流到海不復回?
君不見高堂明鏡悲白髮﹐
朝如青絲暮成雪?
人生得意須盡歡﹐莫使金樽空對月。
天生我才必有用﹐千金散盡還復來。
烹羊宰牛且為樂﹐會須一飲三百杯。
岑夫子﹐丹丘生﹐將進酒﹐杯莫停。
與君歌一曲﹐請君為我傾耳聽。
鐘鼓饌玉何足貴﹐但願長醉不願醒。
古來聖賢皆寂寞﹐唯有飲者留其名。
陳王昔時宴平樂﹐斗酒十千恣歡謔。
主人為何言少錢﹐逕須沽取對君酌。
五花馬﹐千金裘,呼兒將出換美酒,
與爾同消萬古愁。

 

黃鶴樓送孟浩然往上面

故人西辭黃鶴樓,
煙花三月下揚州,
孤帆遠影碧空盡,
惟見長江天際流。

 

月下獨酌 往上面

花間一壺酒,獨酌無相親,
舉杯邀明月,對影成三人,
月既不解飲,影徒隨我身,
暫伴月將影,行樂須及春,
我歌月徘徊,我舞影零亂,
醒時同交歡,醉後各分散,
永結無情游,相期邈雲漢!

 

贈汪倫 往上面

李白乘舟將欲行,
忽聞岸上踏歌聲。
桃花潭水深千尺,
不及汪倫送我情。

 

敬亭獨坐 往上面

眾鳥高飛盡
孤雲去獨閒
相看兩不厭
唯有敬亭山

 

俠客行 往上面

趙客縵胡纓 吳鉤霜雪明
銀鞍照白馬 颯沓如流星
十步殺一人 千里不留行
事了拂衣去 深藏身與名
閒過信陵飲 脫劍膝前橫
將炙啖朱亥 持觴勸侯贏
三盃吐然諾 五嶽倒為輕
眼花耳熱後 意氣素霓生
救趙揮金槌 邯鄲先震驚
千秋二壯士 烜赫大梁城
縱使俠骨香 不慚世上英
誰能書閤下 白首太玄經

 

回目錄