Make your own free website on Tripod.com

王維作品欣賞

[送別]     [終南山]      [酬張少府]       [塵柴]       [竹里館]

[送別]      [相思]      [雜詩]      [九月九日憶山東兄弟]      [雜詠]      

送別 往上面

下馬飲君酒

行當浮桂棹

未幾拂荊扉

遠樹帶行客

孤城當落暉

吾謀適不用

勿謂知音稀

 

終南山 往上面

太乙近天都 連山接海隅

白雲迴望合 青靄入看無

分野中峰變 ,陰晴眾壑殊

欲投人處宿 ,隔水問樵

 

酬張少府 往上面

晚年惟好靜 萬事不關心

自顧無長策 空知返舊林

松風吹解帶 山月照彈琴

君問窮通理 漁歌入浦深

 

鹿柴 往上面

空山不見人 但聞人語響;

返景入深林 復照青苔上。

 

竹里館 往上面

獨坐幽篁裡 彈琴復長嘯;

深林人不知 明月來相照。

送別 往上面

山中相送罷 日暮掩柴扉;

春草明年綠 王孫歸不歸。

 

相思 往上面

紅豆生南國 春來發幾枝;

願君多采擷 此物最相思。

 

雜詩 往上面

君自故鄉來 應知故鄉事

來日綺窗前 寒梅著花未。

 

九月九日憶山東兄弟 往上面

獨在異鄉為異客 每逢佳節倍思親;

遙知兄弟登高處 遍插茱萸少一人。

 

雜詠 往上面

已見寒梅發,復聞啼鳥聲。

心心視春草,畏向玉階生。

君自故鄉來,應知故鄉事。

來日綺窗前,寒梅著花未?

 

[回目錄]