Make your own free website on Tripod.com

岑參作品欣賞

[與高適薛據登慈恩寺浮圖]      [走馬川行奉送封大夫出師西征]  

[輪臺歌奉送封大夫出師西征]      [白雪歌送武判官歸京]      [寄左省杜拾遺]

[奉和中書舍人賈至早朝大明宮]      [逢入京使]

 

與高適薛據登慈恩寺浮圖往上面

塔勢如湧出,孤高聳天宮;登臨出世界,磴道盤虛空。

突兀壓神州,崢嶸如鬼工;四角礙白日,七層摩蒼穹。

下窺指高鳥,俯聽聞驚風。連山若波濤,奔湊如朝東。

青槐夾馳道,宮館何玲瓏?秋色從西來,蒼然滿關中。

五陵北原上,萬古青濛濛。淨理了可悟,勝因夙所宗。

誓將挂冠去,覺道資無窮。

走馬川行奉送封大夫出師西征往上面

君不見走馬川行雪海邊,平沙莽莽黃入天。

輪臺九月風夜吼,一川碎石大如斗;

隨風滿地石亂走,匈奴草黃馬正肥。

金山西見煙塵飛,漢家大將西出師。

將軍金甲夜不脫,半夜軍行戈相撥。

風頭如刀面如割,馬毛帶雪汗氣蒸。

五花連錢旋作冰,幕中草檄硯水凝。

虜騎聞之應膽懾,料知短兵不敢接;

軍師西門佇獻捷。

輪臺歌奉送封大夫出師西征往上面

輪臺城頭夜吹角,輪臺城北旄頭落。

羽書昨夜過渠黎,單于已在金山西。

戍樓西望煙塵黑,漢兵屯在輪臺北。

上將擁旄西出征,平明吹笛大軍行。

四邊伐鼓雪海湧,三軍大呼陰山動。

虜塞兵氣連雲屯,戰場白骨纏草根。

劍河風急雲片闊,沙口石凍馬蹄脫。

亞相勤王甘苦辛,誓將報主靜邊塵。

古來青史誰不見?今見功名勝古人。

白雪歌送武判官歸京往上面

北風捲地白草折,胡天八月即飛雪;

忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開。

散入珠簾濕羅幕,狐裘不煖錦衾薄。

將軍角弓不得控,都護鐵衣冷猶著。

瀚海闌干百丈冰,愁雲慘澹萬里凝。

中軍置酒飲歸客,胡琴琵琶與羌笛。

紛紛暮雪下轅門,風掣紅旗凍不翻。

輪臺東門送君去,去時雪滿天山路。

山迴路轉不見君,雪上空留馬行處。

寄左省杜拾遺往上面

聯步趨丹陛,分曹限紫微。曉隨天仗入,暮惹御香歸。

白髮悲花落,青雲羨鳥飛。聖朝無闕事,自覺諫書稀。

奉和中書舍人賈至早朝大明宮往上面

雞鳴紫陌曙光寒,鶯囀皇州春色闌。

金闕曉鐘開萬戶,玉階仙仗擁千官。

花迎劍珮星初落,柳拂旌旗露未乾。

獨有鳳凰池上客,陽春一曲和皆難。

逢入京使往上面

故園東望路漫漫,雙袖龍鐘淚不乾。

馬上相逢無紙筆,憑君傳語報平安。

 

[回目錄]