Make your own free website on Tripod.com

王安石作品欣賞

[泊船瓜洲]      [梅花]      [登飛來峰]

泊船瓜洲往上面

京口瓜洲一水間

鐘山只隔數重山

春風又綠江南岸

明月何時照我還

 

梅花往上面

牆角數枝梅

凌寒獨自開

遙知不是雪

為有暗香來

 

登飛來峰往上面

飛來山上千尋塔

聞說雞鳴見日昇

不畏浮雲遮望眼

自緣身在最高層

 

[回目錄]