Make your own free website on Tripod.com

范仲淹作品欣賞

[御街行]     [漁家傲]      [蘇幕遮]

御街行往上面

紛紛墜葉飄香砌

夜寂靜 寒聲碎

真珠簾捲樓空 天淡銀河垂地

年年今夜 月華如練

長是人千里

愁腸已斷無由醉

酒未到 先成淚

殘燈明滅枕頭欹 諳盡孤眠滋味

都來此事 眉間心上

無計相回避

 

漁家傲往上面

塞下秋來風景異 衡陽雁去無留意

四面邊聲連角起

千嶂里 長煙落日孤城閉

濁酒一杯家萬里 燕然未勒歸無計

羌管悠悠霜滿地

人不寐 將軍白髮征夫淚

 

蘇幕遮往上面

碧雲天

黃葉地

秋色連波

波上寒煙翠

山映斜陽天接水

芳草無情

更在斜陽外

暗鄉魂

追旅思

夜夜除非

好夢留人睡

明月樓高休獨倚

酒入愁腸

化作相思淚

 

[回目錄]

.