Make your own free website on Tripod.com

陸游作品欣賞

[十一月四日風雨大作]      [秋波眉]      [劍門道中遇微雨]   

  [鵲橋仙  一竿風月]      [鵲橋仙  茅擔人靜]

十一月四日風雨大作往上面

僵臥孤村不自哀

尚思為國戍輪台

夜闌臥聽風吹雨

鐵馬冰河入夢來

陸游 卜算子 詠梅

驛外斷橋邊

寂寞開無主

已是黃昏獨自愁

更著風和雨

無意苦爭春

一任群芳妒

零落成泥碾作塵

只有香如故

 

秋波媚往上面

秋到邊城角聲哀 烽火照高臺

悲歌擊筑 憑高酹酒

此興悠哉

多情誰似南山月 特地暮雲開

灞橋煙柳 曲江池館

應待人來

訴衷情

當年萬里覓封候 匹馬戍梁州

關河夢斷何處 塵暗舊貂裘

胡未滅 鬢先秋 淚空流

此生誰料

心在天山 身老滄洲

 

劍門道中遇微雨往上面

衣上征塵雜酒痕

遠游無處不消魂

此身合是詩人未

細雨騎驢入劍門

 

鵲橋仙 一竿風月往上面

一竿風月 一蓑煙雨

家在釣台西住

賣魚生怕近城門

況肯到紅塵深處

潮生理棹 潮平繫纜

潮落浩歌歸去

時人錯把比嚴光

我自是無名漁父

 

鵲橋仙 茅檐人靜往上面

茅檐人靜 蓬窗燈暗

春曉連江風雨

林鶯巢燕總無聲

但月夜常啼杜宇

催成清淚 驚殘孤夢

又揀深枝飛去

故山猶自不堪聽

況半世飄然羈旅

 

[回目錄]