Make your own free website on Tripod.com

岳飛作品欣賞

[池洲翠微亭]      [滿江紅]

池洲翠微亭往上面

經年塵土滿征衣

特特尋芳上翠微

好水好山看不足

馬蹄催趁月明歸

 

滿江紅往上面

怒髮衝冠憑欄處

瀟瀟雨歇

抬望眼 仰天長嘯

壯懷激烈

三十功名塵與土

八千里路雲和月

莫等閒 白了少年頭

空悲切

靖康恥 猶未雪

臣子恨 何時滅

駕長車 踏破賀蘭山缺

壯志饑餐胡虜肉

笑談渴飲匈奴血

待重頭 收拾舊山河

朝天闕

 

[回目錄]

.